Aktive eldre på Yttersia

Vi sendt inn søknad og fikk innvilget 48 000 kroner slik at vi kan ha aktiviteter våren 2018. Ny søknad er sendt til direktoratet om midler for 2018 og vi håper på å få Tromsø kommune til å etablere dagsenter på Yttersia. I 2017 søkte utviklingslaget om midler for å skape “liv og røre” for de godt voksne på Yttersia. Vi fikk innvilget midler som har blitt brukt på bussturer til Tromvika, Bakkejorda og Tromsø. Det har også vært mange hyggelige sosiale sammenkomster på Yttersia.Vi ser at arrangementene skaper engasjement og forventninger.
Gruppebilde-Havgapet

Spørsmål om hva vi tenker å finne på neste gang viser at det er mange som ønsker å delta på fremtidige arrangementer. Vi er blitt rik på gode ord og klemmer, vi synes det er veldig hyggelig at det vi gjør blir lagt merke til og satt pris på. Vi må rette en stor takk til alle som har stilt opp slik at vi har kunne gjennomføre alle arrangementene på en god måte. Her vil vi særlig trekke frem Fiskarkvinnelaget Havgapet og alle medlemmene, vi har også mange andre som har stilt opp og sagt at de gjerne stilte opp om det var noe de kunne gjøre. Tusen takk til dere alle sammen!

 

Reklamer