Brensholmen Sommarøy Vannverk SA

Formål:

Skaffe abonnentene vann med en kvalitet som tilfredstiller drikkevannsforskriftenes krav. Herunder også å forestå nødvendig bygging og drift av ledningsnett og bygninger, på en slik måte at leveringssikkerhet og kapasitet sikres på best mulig måte.

Styrets leder John Hjalmar Johansen (f 1963)
Styremedlem Bernt Hansen (f 1959)
Styremedlem Gunnvald Idar Nordheim (f 1945)
Styremedlem Ingvard Lorentzen (f 1981)
Styremedlem Terje Hveding (f 1966)
Varamedlem Barre Kristoffersen (f 1951)
Varamedlem Arne Harald Ingebrigtsen (f 1948)
Varamedlem Odd-Ståle Nordstrand Mathisen (f 1981)
Regnskapsfører Revisorkompaniet Tromsø AS

Kan kontaktes på tlf: 913 51 958

Reklamer